Historie Těšínova

Těšínov je malá vesnička bez typické jihočeské návsi v údolí říčky Stropnice, tvořená starými zemědělskými usedlostmi a chalupami, řídce postavenými převážně z jedné strany dříve důležité cesty vedoucí z Třeboně k Novým Hradům. Těšínov najdete mezi rozsáhlými lesy, na dohled vrcholků novohradských hor v nadmořské výšce 472 metrů.

Těšínov býval samostatnou zemědělskou obcí, k níž patřily osady Nepomuk a Jiříkovo Údolí, později i Petříkov. K obci patřily i čtyři mlýny, dnes jednoty Řežab, Koudela, Sviták a Lospecen na říčce Stropnici. Protože v 16. století počet mlýnů (10 až 15 mlýnů na 5 km řeky) v této oblasti překonal únosnou mez, zakázala rožmberská vrchnost v těšínovských mlýnech mlít. Další majitelé bývalých mlýnů se potom, až do padesátých let minulého století, poměrně úspěšně věnovali zemědělské činnosti.

Po roce 1948 Těšínov odolal kolektivizaci, JZD zde nebylo vytvořeno, rolníci buď dál soukromě hospodařili, nebo předali nepříliš úrodné pozemky státnímu statku, který si postavil objekty v sousedním Petříkově. V současnosti jsou všechny pozemky v Těšínově obhospodařovány pouze několika soukromými zemědělci, kteří se zabývají chovem masného skotu.

V Těšínově trvale žije okolo 60 obyvatel. Těšínov je nyní částí obce Petříkov, faru má od roku 1785 u kostela sv. Jakuba v Jílovicích.